Triedy v školskom roku 2017/2018

Ak chcete telefonicky kontaktovať triednych učiteľov volajte na tel. číslo 051/7725302
              
Trieda
Miestnosť
Triedny učiteľ
Zastupujúci triedny učiteľ
I.AZA
39
Mgr. Jarmila Jurašeková
Ing. Zuzana Vargová
I.BZA
41
Mgr. Irena Širá
Ing. Zuzana Vargová
II.AZA
24
PhDr. Bibiána ištoňová
Mgr. Vladimír Tančin
II.BZA
18
Mgr. Lucia Magdová
Mgr. Vladimír Tančin
III.AZA
21
Ing. Alena Sochová
PhDr. Anna Imrichová
III.BZA
35
PhDr. Stanislava Cuperová
PhDr. Anna Imrichová
IV.AZA
10
Mgr. Ľudmila Gurská
PhDr. Renáta Danková
IV.BZA
10
Mgr. Mária Vasilíková
PhDr. Renáta Danková
I.AV, I.BV
 
PhDr. Silvia Šoltésová
 
II.AV, II.BV
 
PhDr. Martina Sabolová
 
I.AS
 
PhDr. Milina Mikolajová
 
 
TOPlist