Školské akcie 2017/2018

 

30.10.-4.11. Program EarthKAM druhé kolo fotenia z vesmírnej stanice ISS.
27.10.2017 Koncert INTEGRÁCIA v Poprade. SPRAVA A FOTO
25.10.2017 Žiaci IV.BZA sa zúčastnili exkurzie v Psychiatrickej nemocnici v Michalovciach. Akcia financovaná RS
20.10.- 2.11. Zbierka Sviečka za nenarodoné deti SPRÁVA
18.10.2017 Naša škola sa zapojila do projektu Milion deti sa modlí ruženec. Modlitbou za pokoj a jednotu vo svete sme sa v rovnakom čase zjednotili s deťmi z viac ako 70 krajín
17. 10. 2017 Footsalový turnaj o pohár sv. Jána Zlatoústeho Akcia financovaná RS
16. 10. 2017 Divadelné predstavenie Eugen Onegin. Zúčastnili sa ho všetci žiaci školy.
29. 9. 2017 Celoslovenská zvierka Dni nezábudiek. SPRÁVA
27. 9. 2017 V rámci programu EarthKAM organizacie NASA v spolupraci s Hvezdárňou a planetariom v Prešove mali žiaci I. a II. ročníka možnosť na hodinach INF nafotiť planetu ZEM z medzinarodnej vesmirnej stanice ISS. FOTO 
20.-21. 9. 2017 Zbierka biela pastelka. SPRÁVA  FOTO
19.-29. 9. 2017 Dni dobrovoľníctva, Hospic Matky Terezy, Bardejovská Nová Ves sa zúčastnili žiaci z III. a IV. ročníka
18. 9. 2017 OH v Dome sv. Kozmu a Damiána. FOTO
13.-14. 9. 2017 duchovné cvičenia II. BZA Akcia financovaná RS
11.-12. 9. 2017 duchovné cvičenia II.AZA Akcia financovaná RS
7. 9. 2017 Sereď - Múzeum holokaustu - exkurzia žiakov 3. ročníka SPRÁVA   FOTO Akcia financovaná RS
4. 9. 2017 slávnostné otvorenie školského roka a sv. liturgia
   
TOPlist