Dátum

 Akcia

Postrehy a ...

16.-30. 6 2016 Letná škola ruského jazyka v Kaluge
Zodpovedná: PhDr. Vargovičová: 
30.6.2016 Slávnostné ukončenie šk. roka
29.6.2016 sv. liturgia  
15.6.2016 Prednáška Zodpovedná: Mgr. Širá
7.6.2016 Prednáška - občianské združenie Barlička Zodpovedné: 
7.-8. 6. 2016 Celoslovenská súťaž v poskytovaní prvej pomoci - SZŠ Dunajská Streda Zodpovedná: PhDr. Danková, 8. miesto  foto
5.-26.6.2016 Londýn -   
5.-26.6.2016 Mesačná prax Nemocnica Karlové Vary Zodpovedná: PhDr. Imrichová
17.5.2016 8-mak v koži zdravotníka Zodpovedná: PhDr. Danková    foto
13.5.2016 Súťaž v prvej pomoci - DPP centrum mesta a SČK Zodpovedná: PhDr. Danková, 4. miesto  foto
13.5.2016 Rozlúčka so štvrtákmi  foto
12.5.2016 2. kolo prijímacích skúšok  
12.5.2016 Deň sukní a kravát Zodpovedná: Mgr. Širá   foto
9.5.2016 Divadelné predstavenie - Jana s Arku - DJZ Prešov - celá škola Zodpovedná: PhDr. Vargovičová
9.5.2016 1. kolo prijímacích skúšok.  
8.5.2016 Míľa pre mamu Zodpovedná: Mgr. Vasiliková   foto
5.5.2016 sv. liturgia - Katedrála sv. Jána Krstiteľa  
2.5.2016 Projekt - Súťaž - Všeobecná inteligencia - Greckokatolícka bohoslovecká fakulta
Zodpovedná: PhDr. Vargovičová, 
4.miesto: Gubová, Tarbajová (I.BZA), Bačová (III.AZA)
2.5.2016 Deň Zeme - "Žijeme na Zemi" - Planetárium PO -II.AZA Zodpovedná: Ing. Sochová
29.4.2016 Deň Zeme - "Žijeme na Zemi" - Planetárium PO - I.ročník Zodpovedná: Ing. Sochová, Program ku dňu Zeme
28.-29.4.2016 Exkurzia - UN Bratislava, Klinika popálenín a rekonštr. chirurgie, Centrálna tkanivová banka - III. ročník Zodpovedná: PhDr. Džborová,   foto  SPRAVA
27.4.2016 Prednáška CPPPaP Zodpovedná: PhDr. Mikolajová
27.4.2016 Súťaž v basketbale, SŠ T. Ševčenka Zodpovedný: Mgr. Tančin 
27.4.2016 Umelecká prehliadka katolíckych škôl, Historická radnica Košice Zodpovedná: PhDr. Varogvičová  foto   SPRAVA
22.4.2016 Súťaž v prvej pomoci - SZŠ Kukučinova, KE Zodpovedná: PhDr. Danková, 1. miesto v regionálnej súťaži (M. Jacová, N. Vidumská, A. Bednárová)  foto
22.4.2016 Deň Zeme - "Žijeme na Zemi" - Planetárium PO - II.BZA Zodpovedná: Ing. Sochová
21.4.2016  Veľký futbal chlapcov SŠ - Obvodné kolo Zodpovedný: Mgr. Tančin, Chlapci - 3. miesto 
18.4.2016 Exkurzia - Krajské operačné stredisko, Stanica záchrannej zdravotnej služby Prešov - IV.BZA Zodpovedná: Učiteľky OAD
16.4.2016 Exkurzia KOS ZZS Prešov - IV.BZA Zodpovedné: Učiteľky OAD
12.4.2016 Prednáška - BAMBI ROXY - Moderný plienkový systém - II.BZA Zodpovedná: Mgr. Vasilíková
8.4.2016 Basketbalový turnaj SŠ dievčat - SOŠ služieb Zodpovedný: Mgr. Tančin,  Dievčatá - 3. miesto v skupine
5.4.2016 Exkurzia - FNsP Prešov - Psychiatrické oddeleniie  - 3.AZA Zodpovedné: Mgr. Bilecová, PhDr. Danková, PhDr. Ivanová, PhDr. Sabolová
4.4.2016 Volejbalový turnaj SŠ dievčat - ELBA Zodpovedný: Mgr. Tančin, Dievčatá - 4. miesto v skupine
30.3.2016 Deň počatého dieťaťa Zodpovedná: Mgr. Bilecová   foto

Hviezdoslavov kubín  
17.3.2016 Valentínska kvapka krvi - 33 úspešných darcov Zodpovedná: PhDr. Šoltésová
16.3.2016 Koncert  - PKO - 1.-3. ročník Zodpovedná: PhDr. Vargovičová
15.3.2016 KOŽAZ Zodpovedná: Ing. Pavelková
14.-18.2016 Plavecký kurz - II. ročník Zodpovedný: Mgr. Tančin
14.3.2016 Exkurzia - Dialýza Medical care - IV.BZA Zodpovedné: PhDr. Cuperová, PhDr. Džborová, PhDr. Ištoňová, Mgr. Lattová
11.3.2016 Flórbal žiačok SŠ, SOŠ Košická - 4. miesto Zodpovedný: Mrg. Tančin
4.3.2016 Florbal žiakov SŠ, SŠ Ľ. Podjavorinskej  - 5. miesto Zodpovedný: Mgr. Tančin
 4.3.2016 Ruské slovo - celoslovenské kolo
Zodpovedná: PhDr. Vargovičová  
Zúčasnili sa: Petrušová (III.AZA), Malík (II.BZA), Viazanko (III.BZA) 
3.3.2016 Exkurzia - FNsP - Dializačné centrum LOGMAN - II.BD Zodpovedná: Mgr. Jurašeková
pôst 2016 Tehlička
Zodpovedná: PhDr. Cuperová
 22.-26.2.2016
Lyžiarky výcvik Zodpovedný: Mgr. Tančin
25.2.2016 Exkurzia - Dialýza Medical care - IV.AZA Zodpovedné: Mgr. Gaurská, Mgr. Kovalská
12.2.2016 Exkurzia - FNsP, Národná transfúzna stanica - III.BZA Zodpovedné: Mg. Frankovská, Mgr. Jurašeková, PhDr. Mikolajová, Mgr. Roháľová
11.2.2016 Prednáška CPPPPaP - Obchodovanie s ľuďmi - IV.BZA Zodpovedná: PhDr. Mikolajová
9.2.2016 Prednáška CPPPaP - Obchodovanie s ľuďmi - IV.AZA Zodpovedná: PhDr. Mikolajová 
2.-6.2.2016 Lyžiarský výcvik Zodpovedný: Mgr. Tančin
29.1.2016 Ukončenie 1. polroka - sv. liturgia, filmové predstavenie Zodpovedná: PhDr. Vargovičová
28.1.2016 Memorial Š. Stanislaja v skoku do výšky Zodpovedný: PaedDr. Bujňák
20.1.2016
Oslava 25. výročia založenia školy.
Umelecké predstavene
Za umelecké predstavenie zodpovedná: PhDr. Vargovičová
11.1.2016 Požehnanie priestorov školy  
22.12.2015 Vianočný koncert - Humanita Zodpovedná: PhDr. Vargovičová
18.12.2015 Exkurzia - FNsP - Klinická patológia a Psychiatria - III. BZA Zodpovedné: Mgr. Jurašeková, Mgr. Frankovská, PhDr. Mikolajová, Mgr. Rohaľová
17.12.2015 Prednáška CPPPaP - Látkové závislosti - II.ročník Zodpovední: 
16.12.2015 Vianočný volejbalový turnaj - školské kolo - GTŠ, Sládkovičová
Zodpovední: PaedDr. Bujňák, Mgr. Tančin
1. I.AZA, 2. I.BZA, 3. III.BZA
16.12.2015 Olympiáda z RUJ
Zodpovené: Mgr. Iľková, PhDr. Vargovičová   SPRÁVA
Úroveň B1: Čonková (II.BZA), úroveň B2: Cichá (III.AZA)
15.12.2015 Projekt učebnice Themen Zodpovedná: Mgr. Iľková Zúčastnili sa: Dujavová a Škapurová (III.BZA) 
15.12.2015 Zdobenie medovníkov
Zodpovedná: PhDr. Ištoňová, Mgr. Jurašeková
1. Konečná (III.AZA), 2. Šujetová (I.BZA), 3. Smolková (II.BZA)
15.12.2015 Koleda žiakov - Arcibiskupský úrad a Dom Kozmu a Damiána Zodpovedná: Mgr. Bilecová
15.12.2015 Zbierka - Úsmev ako dar - Mesto Prešov - IV.BZA Zodpovedná: PhDr. Cuperová  SPRÁVA
14.-18.12.2015 Misie pre žiakov pod vedením oo. Redemptoristov Zodpovední: PhDr. Lopatová, PhD., ThDr. Kuzmiak
10.-19.12.2015 Zbierka Humanita pre život - OD Tesco - III.AZA a IV.BZA Zodpovedná: PhDr. Cuperová   SPRÁVA
9.12.2015 Olympiáda z ANJ  
8.12.2015
Rozhlasové okienko 
sv. liturgia v katedrále sv Jána Krstiteľa - 1200
Zodpovedná: PhDr. M. Lopatová, PhD. 
8.12.2015
Cirkevný sviatok - Nepoškvrnené Počatie presvetej Bohorodičky
Soľnobanské múzeum (I.ročník), Červený kríž (II. ročník), Židovské múzeum (III. ročník), Krjské múzeum (IV. ročník)
Zodpovedná: Ing. Sochová
7.12.2015 Návšteva sv. Mikuláša  
3.12.2015 Exkurzia - FNsP - Psychiatrické oddelenie - II.BD Zodpovedná: Mgr. Jurašeková
3.12.2015 Exkurzia - FNsP - Sádrovňa - I.AZA Zodpovedná: PhDr. Ištoňová, PhDr. Sabolová
2.12.2015 Olympiáda z NEJ Zodpovedné: Mgr. Iľková, PhDr. Vargovičová, 1. Forgáčová (III.BZA), 2. Voľanská (IV.BZA), 3. Jenčíková (IV.BZA)
 1.12.2015 Exkurzia - FNsP Kardiocentrum - žiaci IV.BZA Zodpovedná: PhDr. Ištoňová
30.11.2015 Exkurzia - FNsP Kardiocentrum - žiaci IV.BZA Zodpovedná: PhDr. Ištoňová
27.11.2015 Výchovný koncert - KLUB 27 Zodpovedná: Ing. Sochová   SPRÁVA
25.11.2015 Školské kolo súťaže v SUDOKU Zodpovedná: Ing. Vargová, 1. miesto: Tarbajová, I.BZA
24.11.2015 Prednáška CPPPaP - Adaprácia na podmienky strednej školy Zodpovedná: PhDr. Mikolajová, Ing. Pavelková
20. a 21. 11. 2015 DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ Zodpovedná: Ing. Pavelková
20.11.2015 PIŠQWORKY - Krajské kolo, Gymnázium KE, 6. miesto Zodpovedný: Ing. Magera
19.11.2015 Volejbalový turnaj v mixe stredných škôl, Športová hala Baštová, 5. miesto v skupine Zodpovedný: Mgr. Tančin
18.11.2015 Festival slobody - kino Skala - I. ročník Zodpovené: Ing. Sochová, PhDr. Vargová
13.11.2015 NIE DROGAM - SOŠ Technická Prešov, I.-III. ročník, 1. miesto Zodpovedný: Mgr. Tančin
5. a 9.11.2015 Odborná exkurzia - Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, Košice - IV. ročník Zodpovedná: PhDr. Džborová a vyučujúce OAD IV. ročník
4. a 11. 11. 2015 Národné porovnávacie skúšky - SCIO - testovanie žiakov 4. ročníka - test všeobecných študijných predpokladov Zodpovedná: PhDr. Danková
2.11.2015 PISQWORKY - majstrovstvá stredných škôl - 2.miesto - 3.BZA Zodpovedná: Ing. Pavelková  SPRÁVA
do 2.11.2015 Sviečka za nenarodené deti  SPRÁVA
28.10.2015 Futsalový turnaj chlapcov, športová hala SHŠ Prešov - 4. miesto Zodpovedný: Mgr. Tančin
20.10.2015 Futsalový turnaj chlapcov o pohár Gymnázia sv. Jána Zlatousteho, Humenné - 3. miesto Zodpovedný: Mgr. Tančin
20.10.2015 Týždeň vedy a techniky 2015 - Vedecká roudshow - účasť na odborných prednáškach z BIO, CHE a FYZ - PU Prešov - 1. ročník Zodpovedná: Ing Sochová, PhDr. Šoltésová
16.10.2015 Imatrikulácia Zodpovedná:                                 
1.10.2015 Deň sukní Zodpovedná: Mgr. Bilecová
od septembra do 1.12.2015 Kampaň Červené stužky
29.9.2015 Exkurzia - Rádiológia - chirurgický monoblok FNsP (IV.BZA)  Zodpovené: PhDr. Cuperová, PhDr. Džborová, PhDr. Ištoňová, Mgr. Lattová
 25.9.2015 Európsky deň jazykov - Britské centrum, (Pre II.AZA - skupina ANJ)  Zodpovedný:  Mgr. Krajči 
25.9.2015 Deň srdca (IV.AZA)  Zodpovedná: PhDr. Cuperová, SPRÁVA 
24.9.2015 Sabinov - Prednáška prvej pomoci  Zodpovedná: PhDr. Cuperová, SPRÁVA 
 23.-25.9.2015 Zbierka - Biela pastelka (IV.BZA - 3 žiačky)  Zodpovedná: PhDr. Cuperová, SPRÁVA 
17.a 18.9.2015 Nezábudka - zbierka Ligy za duševné zdravie
 Zodpovedná: PhDr. Cuperová, SPRÁVA 
8.9.2015 Púť do Litmanovej (III. a IV. ročník)  
 2.9.2015 Slávnostné otvorenie šk. roka, sv. liturgia   
 
 
TOPlist