Dátum

Akcia

Postrehy a ...

24.-26.2015 Exkurzia - Praha  
4.6.2015 Exkurzia - Botanická záhrada Košice Zodpovedná: PhDr. Šoltésová, Mgr. Frankovská, Zúčastnili sa: žiaci II. ročníka
4.6.2015 Exkurzia - Ekocentrum SOSNA - Družstevná pri Hornáde Zodpovedná: Ing. Sochová, Zúčastnili sa: žiaci I. ročníka
3.6.2015 Exkurzia - Hvezdáreň a planetárium Prešov Zodpovedné: Mgr. Šandalová, Ing. Vargová, Zúčastnili sa: žiaci I. ročníka
3.6.2015 Exkurzia - FNsP - Pôrodné sály, Odd. neonatológia, detský domov Zodpovedné: Mgr. Jurašeková, Zúčastnili sa: žiaci I. BD
3.6.2015 Exkurzia - Oáza Prešov Zodpovedné: Mgr. Frankovská, PhDr. Sabolová, Zúčastnili sa: žiaci II. ročníka
2.6.2015 Exkurzia - Slovenské technické muzeum Košice Zodpovedná: Ing. Sochová, Zúčastnili sa: žiaci II. ročníka
1.6.2015 FNsP - centrálna sterilizácia, URO Zodpovedná: Mgr. Gurská, Zúčastnili sa: I. AZA
1.6.2015 FNsP - sádrovňa, INT, NEU, PED Zodpovedná: Mgr. Vasiliková, Zúčastnili sa: I.BZA
28.5.2015 Deň ôsmaka v koži zdravotníka - 7. ročník Zodpovedné: PhDr. Danková,  PhDr. Cuperová       foto
25.-29.5.2015 KOČAP  Zodpovedný: Mgr. Tančin
19.5.2015 Exkurzia Hasičský záchranný zbor, Prešov Zodpovedné: Mgr. Gurská, PhDr. Šoltésová, Mgr. Vasiliková, Zúčastnili sa: III. AZA
18.5.2015 Exkurzia Národná transfúzna služba, Prešov Zodpovedné: Mgr. Gurská, PhDr. Šoltésová, Mgr. Vasiliková, Zúčastnili sa: III. AZA
15.5.2015 Exkurzia - Klinická patológia, FNsP Prešov Zodpovedné: Mgr. Jurašeková, Mgr. Lattová, Zúčastnili sa: III.BZA
15.5.2015 Rozlúčka so štvrtákmi  
14.5.2015 Deň v sukni. Majáles 2015 Zodpovedná: Mgr. Bilecová
29. a 30. 4.2015 Medzinárodná prehliadka záujmovej činnosti katolíckych škôl, Košice Zodpovedná: PhDr. Vargovičová   foto     info.pdf [47 KB]
29.4.2015 Prednáška "Škola chrbta" Zodpovedná: PhDr. Džborová, PhDr. Imrichová, Zúčastnili sa: IV.AZA, IV.BZA
27.4.2015 Exkurzia - FNsP PO, Psychiatrické oddelenie, Klinická patológia Zodpovedná: Mgr. Jurašeková, PhDr. Šoltesová, Zúčastnili sa: žiaci III. AZA
24.4.2015 Exkurzia - Univeritná nemocnica Bratislava, Tkaninová banka, Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie
Zodpovedná: PhDr. Džborová, Pedag. dozor: PhDr. Džborová, Mgr. Iľková, Mgr. Lattová, Mgr. Vasiliková
Zúčastnili sa: žiaci III. ročníka
24.4.2015 Krajské kolo v atletike, ZŠ Šmeralová Zodpovedný: Mgr. Tančin, Umiestnenie: 2. miesto - hod oštepom
23.4.2015 Exkurzia - FNsP PO, Synlab s.r.o. Zodpovedná: PhDr. Ištoňová, Pedag. dozor: PhDr. Džborová, Mgr. Frankovská, PhDr. Ištoňová,           Mgr. Jurašeková, Mgr. Frankovská, Zúčastnili sa: III.BZA
22.4.2015 Okresné kolo v atletike, ZŠ Šmeralová,  Zodpovedný: Mgr. Tančin, 
15.4.2015 Okresné kolo vo fudbale - chlapci Zodpovedný: Mgr. Tančin, IV. miesto v skupine
10.4.2015 Exkurzia KOS ZZS POA Zodpovedné: vyučujúce OAD, Zúčastnili sa: IV.AZA
26.3.2015 Olympiáda v RUJ - krajské kolo - ZŠ Mukačevská Zodpovedná: PhDr. Vargovičová, IV.miesto - Cichá (II.AZA)
25.3.2015 Krajské kolo v ústnom prednese, SSOŠ ELBA Zodpovedný: Mgr. Kilian, Zúčastnila sa: Gíčová (IV.AZA)
25.3.2015 Deň počatého dieťaťa - sv.Liturgia, prednášky Zodpovedná: Mgr. Bilecová      foto
23.3.2015 Valentínsky kvapka krvi Zodpovedné: PhDr. Ivanová, PhDr. Šoltésová,  50 účastníkov - 45 úspešných darcov  foto
16.-20. 3.2015 Plavecký výcvik Zodpovedný: Mgr. Tančin Zúčastnili sa: žiaci II. ročníka
20.3.2015 Obvodné kolo v basketbale - SOŠ Obchodná Zodovedný: Mgr. Tančin, Zúčastnili sa: výber žiakov z 1.-4. ročníka, Umiestnenie: 3. miesto v skupine
20.3.2015 Prednáška - Škola chrbta - Mgr. Lukáč (fyzioterapeut) Zodpovedné: PhDr. Džborová, PhDr. Imrichová Zúčastnili sa: II.AZA a III.BZA
19.3.2015 Krížová cesta - Kino Skala Organizované pre všetkých žiakov školy okrem IV.AZA a III. BZA
12.3.2015 Biblická olympiáda, Gymnázium Bl. P.P.Gojdiča, Prešov Zodpovedný: Mgr. Uhrin, Zúčastnili sa: Dujavová, Škapurová, Macejová (II.BZA)
11.3.2015 Obvodné kolo vo volejbale dievčat - SOŠ Košická Zodpovedný: Mgr. Tančin, Zúčastnili sa: výber z 1.-4. ročníka, Umiestnenie: 3. miesto v skupine
18.2.2015 Exkurzia (v rámci SOS) - Sociálna poisťovňa pobočka Prešov Zodpovedná: PhDr. Imrichová, odborné vyučujúce, Zúčastnili sa žiaci: IV.AZA a IV.BZA
16.-20.2.2015 Lyžiarský výcvikový kurz - Litmanová
Zodpovedný: Mgr. Tančin,  Zúčastnili sa: Žiaci
Dozor: PaedDr. Bujňák, PhDr. Ivanová Ing. Pavelková, PhDr. Šoltesová, Mgr. Tančin,  
16.2.-2.4.2015 Tehlička - celoskovenská verejná zbierka SAVIO o.z.
Zodpovedná: PhDr. Cuperová,  TEHLICKA-INFO    
11.2.2015 Tvorivá dielňa zameraná na umelecký prednes žiakov - DJZ Prešov Zodpovední: Mgr. Kilian, PhDr. Vargová, Zúčastnili sa: Duchová (II.AZA), Peštová (II.BZA)
10.2.2015 Olympiáda RUJ - školské kolo
Zodpovedná: PhDr. Vargovičová, porota: Mgr. Iľková, PhDr. Vargovičová
Umiestnenie: 1. Cichá (II.AZA), 2. Čonková (I.BZA), Štieberová (III.AZA), (1. postupuje do krajského kola)
30.1.2015 Akadémia pod názvom "Čo bude zo mňa, Bože najvyšší" Divadlo A. Duchnoviča, Prešov Zodpovedná a nacvičovala: PhDr. Vargovičová      zoznam žiakov    foto
29.1.2015 Školský ples Zodpovedná: Mgr. Vasiliková
23.1.2015 Exkurzia - FNsP - Klinická patológia, Národná transfúzna stanica. Zodpovedná: Mgr. Jurašeková, Zúčastnili sa: I.BD, I.CD
22.1.2015 Exkurzia - FNsP - Psychiatrické oddelenie Zodpovedná: PhDr. Ištoňová, Dozor: Vyučujúce OAD, Zúčastnili sa: III.BZA
22.1.2015 Exkurzia - Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb Zodpovedná: PhDr. Džborová, Dozor: Vyučujúce OAD, Zúčastnili sa IV.AZA
20.1.2015 Exkurzia - Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb Zodpovedné:PhDr. Džborová, Dozor: Vyučujúce OAD  Zúčastnili sa IV.BZA
14.1.2015 Školské kolo vo volejbale - GTŠ Sládkovičová, Prešov Zodpovedný: Mgr. Tančin      Umiestnenie: 1. miesto: II.BZA, 2. miesto: I.AZA,  3. miesto: III.AZA 
13.1.2015 Požehnanie priestorov školy Zodpovedný: o. Uhrín    foto
18.12.2014 Olympiáda z NEJ - školské kolo Zodpovedná: PhDr. Vargovičová, Umiestnenie: 1. Jenčíková (III.B), 2. Balogová (IV.B), 3. Kaňuková (IV.B)
18.12.2014 Vianočný koncert - Koncert sv. Jozefa (františkánsky kostol) Zodpovedná: PhDr. Vargovičová   
18.12.2014 Exkurzia - Stanica RZP, RLP Prešov Zodpovedné: vyučujúce OAD IV.AZA, Zúčastnili sa žiaci IV.AZA
18.12.2014 Zbierka Úsmev ako dar Zodpovedná: PhDr. Cuperová     Informácia
17.-20.12. 2014 Zbierka Humanita pre život Zodpovedná: PhDr. Cuperová    Informácia
16.12.2014 Exkurzia - OLÚ Predná Hora Zodpovedné: PhDr. Imrichová, PhDr. Ivanová, Zúčastnili sa žiaci IV.BZA a I.DS
16.12.2014 Koledovanie - FNsP Zodpovedná: Mgr. Bilecová
15.12.2014 Koledovanie na Arcibiskupskom úrade  Zodpovedné:  Mgr. Bilecová         foto
8.12.2014 Deň otvorených dverí Zodpovedná: Ing. Pavelková
8.12.2014 Súťaž o NAJ triedu Zodpovední: kolektív učiteľov, NAJ trieda - IV.BZA
5.12.2014 sv. Mikuláš foto
27.11.2014 Exkurzia FNsP, Transfúzne oddelenie,  Zodpovedné: PhDr. Džborová, Mgr. Frankovská, PhDr. Ištoňová, Mgr. Jurašeková, Mgr. Lattová
20.11.2014 Divadelné predstavenie Šarišské blues alebo Vtáčatko Zodpovedná: PhDr. Vargovičová,
20.11.2014 Futsalový turnaj chlapcov - Hotelová akadémia Prešov Zodpovedný: Mrg. Tančin, Chlapci 1.-4. ročníka, získali 4.miesto v skupine
19.11.2014 Alžbetina ruža - Košice Zodpovedné: Mgr. Bilecová, PhDr. Vargovičová, 
18.11.2014 Dobrovoľnícke dni - HOSPIC Bardejovská Nová Ves Zodpovedné: PhDr. Ivanová, PhDr. Sabolová, Zúčastnili sa 11 žiačok IV.BZA
29.10.2014 Nie drogám Zodpovední: PhDr. Mikolajová, Mgr. Tančin, Zúčastnili sa žiaci 1.-3. ročníka, získali 4.miesto
24.10.2014 Študentská kvapka krvi  Zodpovené: PhDr. Ivanová, PhDr. Šoltésová, 41 účastníkov z toho 36 úspešných darcov  foto
24.10.-29.10.  Sviečka za nenarodené deti Zodpovedná: PhDr. Cuperová  Informacia
23.10.2014 Flórbal žiakov SŠ - SOŠ Ľ Podjavorínskej  Zodpovedný: Mgr. Tančin, Zúčastnili sa chlapci 1.-4. ročníka, 3. miesto v skupine
23.10.2014 Flórbalový turnaj dievčat - SOŠ Ľ. Podjavorínskej Zodpovedný: Mgr. Tančin
22.10:2014 Deň sukní Zodpovedná: Mgr. Bilecová
21.10.2014 Exkurzia - Bardejovské kúpele Zodpovedná: PhDr. Imrichová, Zúčastnili sa žiaci I.AS
14.10.2014 Futsalový turnaj chlapcov - Humenné Zodpovedný: Mgr. Tančin, Zúčastnili sa žiaci 1.-4. ročníka, 1.miesto - Vajda - najlepší hráč 
7.10.2014 Exkurzia - DSS Volgogradská,  Zodpovedná: PhDr. Imrichová, Zúčastnili sa žiaci I.AS
7.10.2014 Beseda - Fórum života (Zaľúbenosť, láska, sex a iné) Zodpovedná: Mgr. Bilecová, Lektorky: Ing. Miškovicová, Mgr. Kiňova Stohlová, Pre žiakov I. a II. roč.  foto
7.10.2014 Beseda Right2Movie - Pobyt, štúdium a práca v zahraničí Lektor: Matúš Sedlák, zúčastnilo sa žiavi III.BZA a IV.AZA
7.10.2014 Prednáška CPPPaP - Zásady efektívnej komunikácie Zodpovedná: PhDr. Mikolajová, Organizované pre žiakov II.AZA
6.10.2014 Prednáška CPPPaP - Zásady efektívnej komunikácie Zodpovedná: PhDr. Mikolajová, Organizované pre žiakov III.BZA
3.10.2014 Prednáška CPPPaP - Látkové závislosti Zodpovedná: PhDr. Mikolajová, Organizované pre žiakov II.BZA
3.10.2014 Zbierka - Staroba sa nás dotýka Zodpovedná: PhDr. Cuperová   Informácie - Lienka pomoci
1.10.2014 Koncert - Integrácie - Mestská športová hala Zodpovedná: PhDr. Vargovičová, Doprovod: Mgr. Vasiliková, Mgr. Tančin, Zúčastnilo sa 40 žiakov I.a III.r.
30. 9. 2014 Exkurzia - FNsP, Národná transfúzna spoločnosť  Zodpovedná: PhDr. Imrichová, zúčastnilo sa 12 žiakov I. AS
29. a 30. 9. 2014 Dobrovoľnícke dni - Hospic Bardejovská Nová Ves Zodpovedné: PhDr. Ivanová, PhDr. Sabolová, zúčastnilo sa 12 žiakov IV.BZA
26. 9. 2014 Exkurzia - FNsP, Oddelenie centrálnej sterilizácie, Sádrovňa Zodpovedné: Mgr. Lattová, Mgr. Vasiliková, zúčastnilo sa 40 žiakov z I.BD a I.CD
26. 9. 2014 Kampaň most - Deň srdca, Hypertesko Prešov Zodpovedná: PhDr. Cuperová, 6 žiačok IV.AZA,  Záverečná správa - MOST ,   foto
24. 9. 2014 Dielňa pre moderátorov - príprava, Šarišské osvetové stredisko Zodpovedná: PhDr. Vargovičová, 2 žiačky z II.AZA
23. 9. 2014 Exkurzia - FNsP, Oddelenie centrálnej sterilizácie, Sádrovňa Zodpovedná: PhDr. Imrichová, zúčastnilo sa 12 žiačok I. AS
18. 9. 2014 II. KOZMO-DAMIAN OLYMPIADA, Dom sv. Kozmu a Damiána
Zodpovedné: PhDr. Ištoňová, Mgr. Frankovská, zúčastnilo sa 10 žiačok III.BZA
 22. - 25. 9. 2014  Zbierka Biela pastelka - Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
Zodpovedná: PhDr. Cuperová,  Správa - Biela pastelka ,  foto
11. 9. 2014 Exkurzia - FNsP Prešov, Vyšetrovacie a liečebné zložky SV a LZ Zodpovedné: Vyučujúce OAD, zúčastnili sa žiaci IV.AZA
11. a 12. 9. 2014 Zbierka Nezábudka - Liga pre duševné zdravie
Zodpovedná: PhDr. Cuperová, Zbierky sa zúčastnili žiaci III.BZA (11.9.) a žiaci IV.AZA (12.9.)
4.9.2014 Mladá ELITA Prešova, Akcia organizovaná Spoločnosťou M. Bosáka Zodpovedná: PhDr. Danková, Ocenení žiaci: V. Bačová II.AZA, A. Karabinoš II.BZA   foto
2.9.2014 Slávnostné otvorenie šk. roka, sv. liturgia  

 

 

 
TOPlist