Dátum

Akcia

Postrehy a ...

27.6.2014 sv. liturgia, ukončenie šk. roka 2013/2014  
10.6.2014 Deň ôsmaka v koži zdravotníka
Sponzori akcie: Pekáreň Malcov p. Petrik, Bardejovské Kúpele a.s., T-SYSTEMS SLOVAKIA, Všeobecná zdravotná poisťovňa.
Ďakujeme členom Dobrovoľného záchranného systému S.A.R.Záchranná Prešov,    foto
16. 5. 2014 Rozlúčka štvrtákov Zodpovední: tr. uč. 4. ročníka   foto
15. 5. 2014 Majáles a Deň v sukni Zodpovedná: Mgr. Bilecová   foto
14. 5. 2014 Školské kolo v basketbale, Gymnázium TŠ
Zodpovedný: Mgr. Tančin
1. miesto: I.BZA, 2. miesto: IV. AZA, 3. miesto: I. AZA
14. 5. 2014 Exkurzia - Psychiatrické oddelenie, Národná transfúzna stanica, Krvná banka - III.AZA Zodpovedné: Mgr. Bilecová, Mgr. Gurská
12.-16. 5. 2014 Kampaň - Mladý za rodinu 2014 Zodpovedná: Mgr. Bilecová
10. 5. 2014 Míľa pre mamu - Borkút Zodpovedná: Mgr. Vasiliková  foto
28.4.2014 Školské kolo súťaže SUDOKU Zodpovedná: Ing. Pavelková   foto
24.4.2014
Medzinárodná prehliadka záujmovej umeleckej činnosti katolíckych škôl
Historická radnica, Hlavná 59, Košice
Zodpovedná: PhDr. Vargovičová
Reprezentovali nás: Prednes poézie - Bačová (I.AZA), Spev - Duchová, Petrušová (I.AZA), Dujavová (I.BZA),
Čabalová (III.AZA), Balažová , Lukačová IV.BZA, Doprovod: Giňovská, Viazanko         foto
Rozhovor so žiakmi bol vysielaný v televízii LUX 29.4.2014 o 2000 - zobrazenie sptáv TU
23.4.2014 Exkurzia - Dialyzačné pracovisko a psychiatrické oddelenie - III.BZA Zodpovedné: PhDr. Dzureňová, PhDr. Ivanová, Mgr. Lattová, PhDr. Mikolajová, Mgr. Sabolová 
15.-16.4.2014 Súťaž prvej pomoci žiakov stredných zdravotníckych škôl - Dunajská streda
Zodpovedné: PhDr. Cuperová, PhDr. Danková
  popis akcie   foto
16.4.2014 Exkurzia - Národná transfúzna spoločnosť - FNsP - III.BZA Zodpovedné: PhDr. Dzureňová, Mgr. Lattová, PhDr. Mikolajová, Mgr. Sabolová
11.4.2014 Deň narcisov - zbierka - IV.BZA a 10 žiakov IV.CZA Zodpovedná: PhDr. Cuperová
2.4.2014 Flotbalová turnaj - Gojdič CUP - Gymnázium P.P.Gojdiča Zodpovedný: Mgr. Tančin, chlapci - výber - 3. miesto
26.3.2014 Návšteva pamätihodností centra mesta Prešov - IV.CZA Zodpovedný: PaedDr. Bujňák
25.3.2014 Slovensko za život! - Deň počatého dieťaťa - sv. Liturgia a prednášky Zodpovedná:  Mgr. Bilecová     foto
25.3.2014 Hviezdoslavov Kubín - školské kolo
Zodpovední: Mgr. Kilian, Mgr. Onderisinova,  foto,
Poézia: 1. miesto: Gičová (III. BZA), Próza: 1. miesto: Ščavnická II.AZA
24.3.2014 Návšteva pamätihodností centra mesta Prešov - III.BZA Zodpovedný: PaedDr. Bujňák
24.3.2014 Návšteva generálnej rady ss. Baziliánok z Ríma Zodpovedná:                             foto
21.3.2014 Filmové predstavenie - Všetky moje deti  Zodpovedná: PhDr. Vargovičová
17.-21.3.2014 Plavecký kurz - ZŠ Mirka Nešpora - II. ročník Zodpovedný: PaedDr. Bujňák, Mgr. Tančin   foto
17.3.2014 Exkurzia - Hasičský záchranný zbor PO - IV.BZA Zodpovedné: Mgr. Frankovská, Mgr. Jurašeková, PhDr. Šoltésová  foto
17.3.2014 Exkurzia - Sociálne zariadenie GABRIELA Haniska - IV.AZA
Zodpovedné: PhDr. Cuperová, PhDr. Ištoňová, Mgr. Kovalská, Mgr. Vasiliková
17.3.2014 Exkurzia - Psychiatrické oddelenie FNsP Prešov - IV.CZA Zodpovedné: PhDr. Džborová, Mgr. Rohaľová, PhDr. Sokolová
17.3.2014 Biblická olympiáda 2013/2014 - trojčlenné družstvo z III.AZA a III.BZA Zodpovedný: Mgr. Uhrin
13.-14.3.2014 Olympiáda z RUJ - školské kolo
Zodpovedná: PhDr. Vargovičová  foto, Účasť: 9 žiakov,
1. Štieberová (II.BZA), 2. Kmecová (III.AZA), 3. Vlasatá (IV.CZA), 4. Vataščáková (III.AZA) a Cichá (I.AZA)
14.3.2014 Valentínska kvapka krvi - 45 účastníkov z toho 39 úspešných darcov Zodpovedné: PhDr. Ištoňová, Mgr. Roháľová
10.-16. 3.2014 TEHLIČKA - zbierka pre centrum KALA-KALA v Angole Zodpovedná: PhDr. Cuperová, Peniaze boli zaslené na účer Seleziánov Savio
10.3.2014 Študentské voľby prezidenta SR 2014 - študenti vo veku 15-18 rokov  Zodpovedná: Mgr. Potašová foto
marec 2014 Ruské slovo - celoštátna súťaž - videonahrávky a výtvarné práce
Zodpovedná: PhDr. Vargovičová,   ruske_slovo_foto.pdf
Forma  - internetová súťaž. Najlepsí - účasť na Galakoncerte v Košiciach
Spev: M.Vlasatá (IV.CZA), Poézia: L.Štieberová (II.BZA),
Výtvarná súťaž: A.Konečná (I.AZA) - čestné uznanie, E.Škapurová (I.BZA) - cena detského diváka
24.-28.2.2014 Lyžiarský výcvik - Litmanová - výber žiakov I.AZA, I.BZA, II.AZA, II.BZA, III.AZA a III.BZA Zodpovedný: Mgr. Tančin, Inštruktori: PaedDr. Bujňák, Ing. Pavelková, PhDr. Šoltésová, Mgr. Tančin  foto
26.2.2013 Prednáška - Činnosť sestier baziliánok na Slovensku - 4. ročník Zodpovedný: Mgr. Uhrin, Prednášajúca: sr. Štefánia
18.2.2014 Spolupráca so Slovenským Červeným krížom - kampaň Mládež SČK Zodpovedná: PhDr. Cuperová  foto
11.2.2014 DOD - PU, Fakulta zdravotníckych odborov, Prešov - IV.AZA, IV.BZA Zodpovedné: Mgr. Frankovská, Mgr. Jurašeková, Mgr. Kovalská, Mgr. Vasiliková
11.2.2014 Obvodné kolo vo volejbale stredných škôl dievčat, SOŠ Košická - 1.-4. ročník Zodpovedný: Mgr. Tančin, Umiestnenie: 4. Miesto
7.2.2014 DOD - Vysoká škola ZaSP sv. Alžbety, Prešov - IV.AZA, IV.BZA Zodpovedné: PhDr. Ištoňová, Mgr. Jurašekova, Mgr. Kovalská, Mgr. Vasiliková
31.1.2014 Ukončenie 1. polroka - sv. liturgia foto
31.1.2014 ABC Centrum voľného času - Slávici na ulici PhDr. Vargovičová
30.1.2014 Školský ples Zodpovedná: Mgr.Vasiliková  foto
30.1.2014 Deň sukní Zodpovedná: Mgr. Bilecová  foto
29.1.2014 Prednáška Johnson&Johnson - starostlivosť o detskú pokožku - 2. ročník Zodpovedná: PhDr. Džborová   foto
28.1.2014 Odborná exkurzia - FNsP, Kardiocentrum - IV.AZA, 3. skupina Zodpovedná: PhDr. Ištoňová
16.1.2014 Okresné kolo Olympiády z ANJ  Zodpovedný: PaedDr. Bujňák, 1. miesto - Erik Baškovský - IV. AZA
9.1.2014 Exkurzia - Nemocnica Šaca - Popáleninové oddelenie typu barická komora, 3.ročník Zodpovedná: PhDr. Danková, PhDr. Ivanová
8.1.2014 Požehnanie priestorov školy Zodpovedný: o. Anton Uhrín  foto
19.12.2013 Imatrikulácia Zodpovední: tr. učitelia III. ročníkov   foto
19.12.2013 Akadémia  Zodpovedná: PhDr. Vargovičová   foto
18.12.2013 Beseda Manželstvo a rodičovstvo Zodpovedná: Mgr. Bilecová  foto
17.12.2013 Olympiáda NEJ - školské kolo Zodpovedné: Mgr.  Iľková, Mgr. Mlinarčíková   foto
17.12.2013 Exkurzia - FNsP Dialýza - IV.CZA Zodpovedná: Mgr. Roháľová, PhDr. Sokolová
17.12.2013 Exkurzia - DORKA - Sociálne zariadenie pre sanáciu rodiny - IV.AZA Zodpovedné: PhDr. Cuperová, PhDr. Ištoňová, Mgr. Kovalská, Mgr. Vasilíková
13.12.2013 Nočné čítanie Biblie Zodpovedná: PhDr. Lopatová  foto
12.12.2013 Zdobenie medovníkov Zodpovedná: PhDr. Imrichová    foto
12.12.2013 Exkurzia - FNsP - sádrovňa - I.BZA Zodpovedné: Mgr. Frankovská, Mgr. Roháľová
12.12.2013 Prednáška - o. Maretta - "Sexualita v  kontexte Božieho slova" - I. ročník Zodpovedná: Mgr. Bilecová   foto
4. a 11. 12. 2013 Školské kolo vo volejbale - GTŠ Prešov - I. - IV. ročník
Zodpovedný: Mgr. Tančin    foto
1. miesto: IV.CZA, 2. miesto: I. BZA, 3. miesto: III.BZA
11.12.2013 Exkurzia - FNsP Prešov - sádrovňa - I.AZA Zodpovedné: PhDr. Ištoňová, Mgr. Vasilíková
10.12.2013 Zbierka Úsmev ako dar - IV.AZA Zodpovedná: PhDr. Cuperová
10.12.2013 Koledovanie na arcibiskupskom úrade v Prešove
Zodpovedná: Mgr. Bilecová, Dozor: Mgr. Lattová, Ing. Pavelková      foto
Účinkujúci: žiaci z IV.BZA, IV.CZA, III. AZA, II.AZA
6.12.2013 Deň otvorených dverí foto
6.12.2013 Súťaž o NAJ triedu foto
6.12.2013 sv. Mikuláš  foto
4.12.2013 Odborná exkurzia - FNsP Prešov, Sadrovňa - I.AZA  Zodpovedná: PhDr. Cuperová
2.12.2013 Odborná exkurzia - FNsP Prešov, Kardiocentrum- IV.AZA 2.skupina Zodpovedná: PhDr. Ištoňová
28.11.2013 Olympiáda z ANJ - školské kolo
Zodpovední: PaedDr. bujňák, Mgr. Krajči
8 účastníkov, 1. miesto: Baškovský IV.AZA
21.-22.11.2013 Školské kolo - stolný tenis - dievčatá
Zodpovedný: Mgr. Tančin, 
1. miesto: Kulíková - III.BZA, 2. miesto: Vataščáková - III.AZA, 3. miesto: Džačovská - II.AZA
19.11.2013 Alžbetina ruža - spevácka súťaž katolíckych škol - Košice
Súťažiaci: Hermanovská IV.BZA, Lukáčová III.BZA, Vlasatá IV.CZA, Viazanko I. BZA
Zodpovedná: PhDr. Vargovičová, Dozor: PhDr. Mária Lopatová, PhD. MPH, Mgr. Bilecová
15.11.2013 Odborná exkurzia - VÚSCH a.s. Košice - IV. BZA  Zodpovedná: PhDr. Džborová
14. -  15.11. 2013 Zbierka v budove školy - Hodina deťom Zodpovedná: PhDr. Cuperová, dobrovoľníci: IV.CZA, III. AZA
14.11.2013 Florbalový turnaj chlapcov SŠ - SŠ Ľ. Podjavorínskej Zodpovedný: Mgr. Tančin, súťažiaci - výber chlapcov 1.-4. ročníka
13.11.2013 Odborná exkurzia - FNsP - Laboratórium Synlab+OAIM Zodpovedná: PhDr. Dzureňová, dozor: PhDr. Ivanová, Mgr. Latová, Mgr. Sabolová
12.11.2013 Futsalový turnaj chlapci - Športová hala Srednej hotelovej školy Zodpovedný: Mgr. Tančin, súťažiaci - výber chlapcov 1.-4. ročníka
12.11. 2013 Odborná prednáška - Kto boli sv. Cyril a Metód - Knižnica P.O.H - IV. ročník Zodpovedná: Mgr. Kilian
8.11 a 11.11 Odborná exkurzia - Občianské združenie Barlička - IV.BZA Zodpovedná: Mg. Frankovská, Mgr. Jurašeková, PhDr. Šoltésová
4.11. a 7.11.2013 Okresný úrad Prešov - Voda je život, interaktívny výstava (1. ročník) Zodpovedná: PhDr. Šoltésová
4.11.2013 Študentská kvapka krvi Zodpovedná: PhDr. Šoltésová,  Pozvánka foto
28.10.2013 Prednáška - o. Kufa foto
 28.10.2013 Krajská súťaž moderátorov    Zodpovedná: PhDr. Vargovičová, Zúčastnila sa: Janka Drotárová - I. AZA
17.10.2013 DJZ Prešov - Tvorivá dielňa - Tanec Zodpovedná: PhDr. Vargovičová, Zúčastnila sa: Lenka Džačovská - II. AZA
október - 1.12. Kampaň Červené stužky Zodpovedná: PhDr. Cuperová, rozpis aktivít  foto pohladnice
22.10.2013 Odborná exkurzia - RAT - IV.CZA Zoapovedná: Mgr. Roháľová
18.10. - 2.10.2013 Sviečka za nenarodené deti  Zodpovedná: PhDr. Cuprová
15.10.2013 Koncert Integrácia (pomoc deťom v núdzi - škola prispela finančne) - Košice Steel aréna 
Zodpovedná: PhDr. Vargovičová, Dozor: Mgr. Iľková, Mgr. Potášová
Zúčastnili sa: 40 žiakov z 1.a 2. ročníka
14. a 21. 10.2013 Odborná exkurzia - VÚSCH a.s. Košice - IV. AZA a IV. CZA Zodpovedná: PhDr. Džborová, Dozor: PhDr. Michalová, mgr. Rákošová, Mgr. Roháľová
3. a 11. 10. 2013 DJZ - Tvorivé dielne (herci  a moderátori)- I.AZA (7 žiakov) Zodpovedná: PhDr. Vargovičová
4.10.2013 Divadelné predstavenie - Zločin a trest - 3.a 4. ročník Zodpovedná: PhDr. Vargovičová
1.10.2013 Deň v sukni Zodpovedná: Mgr. Bilecová, foto
27.9.2013 Zbierka - Deň srdca Zodpovedná: PhDr. Cuperová
 26.9.2013 Európsky deň jazykov - exkurzia Knižnica P.O.Hviezdoslava, Britské centrum - IV. AZA  Zodpovední: Mgr. Krajči, Mgr. Kilian, foto
 24.9.2013 Deň otvorených dverí GKCH - IV.AZA - účasť na skupinovom sedení, arteterapii, prehliadka priestorov, 
 Zodpovedná: PhDr. Imrichová, foto
Dozor: PhDr. Cuperová, PhDr. Ištoňová, Mgr. Vasiliková
24.9. - 26.9.2013
Zbierka - Biela Pastelka, Dobrovoľníci: Martonová, Mikšová, Kasanická, Kovaľová, Voľanská, Vlasatá, Martinkovič, Birkner
Zodpovedná: PhDr. Cuperová,
23. 9. 2013 Zbierka - Liga za duševné zdravie - IV.AZA - IV.BZA Zodpovedná: PhDr. Cuperová
 16.9 - 20.9.2013 Novena za život - modlitby cez školský rozhlas - žiačky I. AZA Zodpovedná: PhDr. Vargovičová
22. 9.2013 Národný pochod za život Dobrovoľná akcia
20. 9. 2013 Dni dobrovoľníctva, Bardejovská N.Ves, HOSPIC bl. M. Terezy, IV.roč. Zodpovedná: Mgr. Juračeková
19. 9. 2013 Exkurzia - OÁZA, Domov sociálnych služieb, Prešov - III. ročník  Zodpovedná: PhDr. Ivanová
17. 9. 2013 Beseda s misionárom o. Róbertom Balekom - 1.-.3. ročník Zodpovedná: PhDr. Vargovičová, foto
12. 9. 2013 Beseda s misionárkou Mirna  http://www.magnificat.sk/2011/09/myrna-nazzour-posolstvo-z-damasku/   foto
5. a 6. 9.2013 Exkurzia - Kočice - KOSIT - spaľovňa odpadov - 2. ročník Zodpovedná: PhDr. Šoltésová, kosit.wmv
6. 9. 2013 Exkurzia - Poľsko - Osvienčim - III. ročník
Zodovedná: PhDr. Vargovičová,
Pedagogický dozor: PhDr. Ivanová, PhDr. Mikolajová, Mgr. Sabolová, PhDr. Vargovičová,              foto
2. 9. 2013 Začiatok šk. roka a  sv. liturgia   foto
29.8. - 1.9.2013 Duchovné cvičenia učiteľov Zarvanica, Ukrajina

 

 

TOPlist