V mesiaci máj a jún bolo preškolených 69 absolventov.
Júlový termín preškolenia sa vzhľadom na malý záujem ruší.
 
Oznam pre účastníkov preškolenia ZA:
V termínoch 16. 11. 2017 a 23. 11. 2017 o 10:00 hod budove SZŠ sv. Bazila Veľkého sa uskutoční záverečný pohovor účastníkov preškolenia ZA, ktoré sa konalo v termínoch: I. - od 29.05.2017...  II. - od 12.06.2017  
 
Doškoľovanie, ktoré sa malo uskutočniť dňa 26.10.2017 sa presúva na termín 9.11.2017 teoretická časť a 10.11.2017 cvičenia. Prineste si prosím so sebou písomné potreby a prezúvky.
 
Dôležité: Prosíme prihlasujúcich, aby v prvý deň preškolenia priniesli so sebou od svojho zamestnávateľa "Žiadosť o preškolenie ZA v súlade s vyhláškou MZ SR č. 28/2017". Bez tejto žiadosti nebudete zaradený do preškolenia. 
 
Prihlasovať sa môžete na ďalšie termíny, ktoré budú uvedené v prihláške. PRIHLÁŠKA

Dňa 1. 1. 2009 nadobudla účinnosť vyhláška MZ SR č. 584/2008 Z.z., ktorou sa dopĺňa vyhláška MZ SR č. 321/2005 Z.z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení vyhlášky MZ SR č. 542/2005 Z.z.

Miesto realizácie preškolenia
 
Stredná zdravotnícka škola sv. Bazila Veľkého, 
Kmeťovo stromoradie č. 1, 080 01 Prešov
Učebňa prvej pomoci
Termín konania
Podľa záujmo prihlásených. Noví záujemcovia sa môžu prihlásiť v kancelárii školy osobne alebo telefonicky (051/7725302)
Učitelia odborných predmetov zodpovední za preškolenie
 
Teoretická časť (20 hodín):                                 Praktická časť (20 hodín):
Mgr. Irena Bilecová                                                  PhDr. Božena Sokolová
PhDr. Stanislava Cuperová                                     Dipl. s. Anna Smolková
Mgr. Renáta Danková
PhDr. Anna Imrichová
Obsah preškolenia
1. Pitný režim - nácvik pitného režimu, použitie bylinných odvarov, čajov, prírodné šťavy
2. Injekčné striekačky a ihly na jedno použitie.
3. Príprav liekov z fľaštičiek.
4. Subkutánna aplikácia liekov - inzulín, heparín.
5. Záznam podkožne aplikovaných liekov do dokumentácie.
6. Odber kapilárnej krvi na glykémiu.
7. Odber biologického materiálu na parazitologické a bakteriologické vyšetrenie.
Ukončenie preškolenia Účastník získa Potvrdenie o absolvovaní preškolenia. Toto potvrdenie odovzdá zamestnávateľovi, ktorý ho zašle komore, v ktorej je zdravotnícky pracovník registrovaný.
 
 
TOPlist