Názov predmetovej komisie

 Vedúci PK

 

 

Členovia PK

 

 

 Predmety v PK

 
PK komplexu predmetov
 
  jazyk a komunikácia;
človek, hodnoty a spoločnosť
PhDr.
 
Mária
 
 
Vargovičová
 
 
Mgr. Čulák Miroslav, Mgr. Dolinská Adriana, Mgr. Dolinská Mária, Mgr. Kardoheľová Mária, Mgr. Kovalská Jana, ThDr. Kuzmiak Milan, PhDr. Lopatová Mária, PhD.,MPH, Mgr. Šíra Irena,  PhDr. Vargová Tatiana
 
 
 
SJL, ANJ, NEJ, RUJ, KNB, DEJ, OBN, FIG,
 
 
 
 
MEV
 
 
 
 
 
 
 
  PK komplexu predmetov
 človek a príroda;
 matematika a práca s informáciami; pohyb a zdravie
 PhDr.
 
 
 
 
 
Silvia Šoltésová
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Jarmila Pavelková, Mgr. Alena Sochová, Mgr. Vladimír Tančin, Ing. Zuzana Vargová     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CHE, FYZ, BIO, INF, MAT, TEV
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PK komplexu odborných predmetov
 
 
PhDr.
 
 
 
 
Adela Ivanová
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedúca pre klinickú prax: PhDr. Anna Imrichová, PhD.
 
 
 Interní: 
MUDr. Anna Bencová, MPH, MUDr. Štefan Benko, PhDr. Stanislava Cuperová, PhDr. Renáta Danková, Mgr. Mária Dolinská, PhDr. Zuzana Džborová, Mgr. Ľudmila Gurská, PhDr. Bibiána Ištoňová, Mgr. Veronika Frankovičová, Mgr. Viola Frankovská, Mgr. Jarmila Jurašeková, Mgr. Janka Kovalská, Mgr. Mária Lattová (sr. Metodia), Mgr. Lucia Magdová, 
PhDr. Milina Mikolajová, Mgr. Jana Rohaľová, PhDr. Martina Sabolová,

Mgr. Irena Širá, PhDr. Silvia Šoltésová, Mgr. Mária Vasilíková 
 
 
 

Externí:  

PhDr. Eva Dzureňová, Mgr. Gabriela Misálová, MUDr. Beáta Nagyová
PhDr. Nadežda Peřinová, PhDr. Božena Sokolová, MUDr. Július Zbyňovský, MPH
LAJ, ANF, PAT, PRL, OZS, PRP, PPK, ZDE, SOS, ZKC, ZOA, AZD, OAD, SAC, ZDR, SAN
 
 
 
 
 
TOPlist