Názov predmetovej komisie

 Predmety v PK

PK komplexu predmetov  jazyk a komunikácia; 
človek, hodnoty a spoločnosť
SJL, ANJ, NEJ, RUJ, KNB, DEJ, OBN, FIG,  MEV
  PK komplexu predmetov človek a príroda;
 matematika a práca s informáciami; pohyb a zdravie
 
CHE, FYZ, BIO, INF, MAT, TEV
 
PK komplexu odborných predmetov
LAJ, ANF, PAT, PRL, OZS, PRP, PPK, ZDE, SOS, ZKC, ZOA, AZD, OAD, SAC, ZDR, SAN
 
 
 
 
 
TOPlist