Triedy v školskom roku 2018/2019

Ak chcete telefonicky kontaktovať triednych učiteľov volajte na tel. číslo 051/7725302

Trieda
Miestnosť
Triedny učiteľ
Zastupujúci triedny učiteľ
I.A
39
Mgr. Iveta Jusková
Mgr. Vladimír Tančin
I.B
41
Mgr. Janka Kovalská
Mgr. Vladimír Tančin
II.AZA
24
Mgr. Jarmila Jurašeková
Mgr. Ján Fertáľ
II.BZA
18
Mgr. Irena Širá
Mgr. Ján Fertáľ
III.AZA
10 (26)
PhDr. Bibiána Ištoňová
Ing. Zuzana Vargová
III.BZA
10
Mgr. Lucia Magdová
Ing. Zuzana Vargová
IV.AZA
21
Ing. Alena Sochová
PhDr. Anna Imrichová
IV.BZA
35
PhDr. Stanislava Cuperová
PhDr. Anna Imrichová
I.AV
 
PhDr. Anna Imrichová
Mgr. Mária Vasilíková
II.AV
 
PhDr.Silvia Šoltésová
PhDr. Adela Ivanová
I.AS
 
PhDr. Adela Ivanová
Mgr. Mária Lattová
TOPlist