Organizácia školského roka 2017/2018
 

 

Školský rok sa začína 1. septembra 2017.Školské vyučovanie sa začína 4. septembra 2017 (pondelok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2018 (streda).

Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 1. februára 2018 (štvrtok) a končí sa 29. júna 2018 (piatok).

Termíny prázdnin:

Prázdniny

Posledný deň vyučovania  pred začiatkom prázdnin

Termín prázdnin

Začiatok vyučovania   po prázdninách

jesenné

27. október 2017 (piatok)

30. október – 31. október 2017

2. november 2017 (štvrtok)

vianočné

22. december 2017 (piatok)

23. december 2017 – 5. január 2018

8. január 2018 (pondelok)

polročné

1. február 2018 (štvrtok)

2. február 2018 (piatok)

5. február 2018 (pondelok)

jarné

23. február 2018 (piatok)

26. február  – 2. marec 2018

5. marec 2018 (pondelok)

veľkonočné

28. marec 2018 (streda)

29. marec – 3. apríl 2018

4. apríl 2018 (streda)

letné

29. jún 2018 (piatok)

2. júl – 31. august 2018

3. september 2018 (pondelok)

TOPlist