Maturita  12. 3. 2019 - EČ a PFIČ MS - Slovenský jazyk a literatúra
 13. 3. 2019 - EČ a PFIČ MS - Cudzie jazyky

Ďalšie
štúdium

Konzultácie: 
PhDr. Danková, pondelok od 1330 - 1500 v miestnosti č. 36,
prípadne kedykoľvek po dohovore.

DOD   Prihláška na VŠ

Termíny podania prihlášok na VŠ

Životopis prax ČR   Životopis prax SK

Nelekárske štúdijné odbory

 

jazyky_tabulkaSebahodnotenia.pdf [244 KB]  

 

   

 

TOPlist