Predmet

Dokumenty

Ročník

Pomocný materiál a oznamy

Matematika

 Matematika bude pre žiakov prijatých do 1. ročníka v školskom roku 2013/2014 v tomto rozsahu: 
1. ročník - 2 hod./týždeň,   2. ročník - 2 hod./týždeň
3. ročník - 1 hod./týždeň,   4. ročník - 1 hod./týždeň
Požadované výkony a obsah, ako aj charakteristiku a ciele predmetu určuje Vzdelávací štandard  pre úplné stredné odborné vzelanie platný od 1.9.2013

1.

 
 
 

2.

 
 

3.

 
  

Predmet

Dokumenty

Ročník

Pomocný materiál a oznamy

Informatika


 
 Program na úpravu zvuku:
  
DETI V SIETI - priručka pre žiakov, učiteľov a rodičov
 
Prevencia počítačovej kriminality:
   

1.

 

2.

   

 

 
TOPlist