Stredná zdravotnícka škola
sv. Bazila Veľkého
Kmeťovo stromoradie 1
080 01 Prešov
 
Telefón: +421 51 772 53 02
Fax: +421 51 772 29 85
E-mail
 

ekonom.szssvbazpo@wbl.sk

 WWW

http://mapy.atlas.sk/mapa/szssvbazpo

Riaditeľka školy
PhDr. Mária Lopatová, PhD. MPH
 
Zriaďovateľ

 

 

 

 

TOPlist