Rodičovské spoločenstvo finančne podporuje aktivity organizované školou pre žiakov školy. Podrobnejšie informácie o jednotlivých akciách nájdete v časti Rodičovské spoločenstvo - Správa o činnosti RS pre jednotlivé roky. 

V školskom roku 2017/2018 sme podporili nasledujúce akcie pre žiakov (inf. priebežne dopĺňame)

Mesiac Akcia  Príspevok
September Exkurzia Sereď - doprava 350,00€
  Duchovné cvičenia Stropkov - 1.-4. ročník - doprava 460,00€
Október Futsalový turnaj Humenné - doprava 60,00€
  ŽŠR odborný seminár - 1 žiak - účastnícky poplatok  15,00€
  ŽŠR odborný seminár - 3 žiaci - účastnícky poplatok 30,00€
  ŽŠR konferencia - 2 žiaci - účastnícky poplatok 10,00€
November Exkurzia Psychiatrická nemocnica Michalovce - IV. ročník  408,00€
  Alžbetina ruža - obedy, účastnícky poplatok 12,50€
  Olympiáda ANJ 30,25€
  Olympiáda NEJ 21,00€
  Olympiáda SJL 31,18€
December Súťaž o NAJ-triedu 33,13€
  Súťaž v zdobení medovníkov  31,55€
  Školské kolo vo volejbale 20,48€
  Súťaž v stolnom tenise 11,65€
  Adventný koncert 280,00€
  Olympiáda ľudských práv 29,69€
  Olympiáda RUJ 51,80€

 

TOPlist