STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA SV. BAZILA VEĽKÉHO

 

Čím aktuálne žijeme? 

Okrem iného sa od 12.10.2020 do odvolania vzdelávame dištančne - všetky informácie v EduPage.

TRIEDA HĽADÁ HVIEZDU - súťaž - viac informácií aj TU

  

12. október 2020 - Svetový deň reumatizmu

           

Upracme Slovensko - viac informácií TU - pozrite si aj fotogalériu

          

10.október 2020 - Svetový deň duševného zdravia - viac informácií TU a TU

           

 

2. október 2020 - Deň úsmevu

30. september 2020 - Cezpoľný beh - športová súťaž - podrobnejšie info TU - pozrite si fotogalériu

29. september 2020 - Deň srdca

18. september 2020 - Biela pastelka 

 

 Aktuality:   

Od 12.10.2020 do odvolania vyučujeme dištančne. 
Aktuálne informácie upravujúce organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v stredných školách pre školský rok 2020/2021  nájdete TU
 
 
 
Pri prvom nástupe do školy 
zákonný zástupca predloží   
alebo po každom prerušení dochádzky
žiaka do strednej školy v trvaní
viac ako tri dni  predkladá 
že žiak neprejavuje  príznaky prenosného
ochorenia a nemá nariadené
karanténne opatrenie. 

Sociálne štipendium:

  • všeobecné informácie nájdete TU
  • žiadosť nájdete TU

ERASMUS+ (2018-2020)

  

 


 
 
 
 

             

                          
TOPlist

aktualizované: 20.10.2020 11:25:34