Z Á S A D Y   O C H R A N Y   O S O B N Ý C H   Ú D A J O V - informácie podľa čl. 13 Nariadenia 
 
 
Pozývame rodičov na
plenárne zasadnutie Rodičovského spoločenstva pri SZŠ sv. Bazila Veľkého,
ktoré sa uskutoční 19.10.2018 o 1500 v posilňovni školy.
Po ukončení budú Triedne aktívy v jednotlivých triedach. 
Rodičia žiačok, ktoré bývajú na intrernáte
pozývame na stretnutie v školskom internáte o 14:00
 
Pozývame všetkých žiakov a zamestnancov školy na
sv. liturgie, ktoré budú vždy v pondelok o 7:10 v školskej kaplnke
 
 
Zavádzame separovaný zber odpadu - informácie.
Aktuálne informácie o štipendiu zverejnene 5.9.2018 nájdete TU

PLÁNOVANÉ AKTIVITY:
Duchovné cvičenia žiakov
 

ZREALIZOVANÉ AKTIVITY V ŠKOLSKOM ROKU 2018/2019:
4.a 5. 10. 2018 Žiaci III.AZA sa zúčastnili na zbierke Ligy za duševné zdravie pod názvom Dni nezábudiek. SPRÁVA    FOTO
24.-28. 9. 2018 Žiaci III.AZA a III.BZA sa v tomto týždni zúčastnia 3-dňových duchovných cvičení Stropkove
09 2018 V septembri sa žiaci 3. a 4. ročníka zúčastnili na Dňoch dobrovoľníctva v Hospici Matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi. SPRÁVA
21.9.2018 Naša škola sa ako každoročne zapojila do zvierky Biela pastelka, ktorá sa uskutočnila v priestoroch našej školy. Viac informácií získate TU
10.-14. 9. 2018 Žiaci I.A a I.B sa v tomto týždni zúčastnili 3-dňových duchovných cvičení v Stropkov
3.9.2018
Slávnostné otvorenie šk. roka a sv. liturgia  FOTO

 
Staršie akcie nájdete v sekcii Školské akcie 2017/2018, prípadne v minulých školských rokoch.

 
TOPlist