Stredná zdravotnícka škola sv. Bazila Veľkého

 

 
Oslava 25. výročia založenia školy - fotky (foto - Ing. V. Seman)
 
Boli ste u nás na DOtvorených Dverí? Pozrite si FOTKY
 
Pozrite si fotografie z posledných akcií:
(Viac v sekcii školské akcie 2015/2016)
 
Oznamy
Stravovanie zabezpečuje: 
Gréckokatolícky seminár
bl. Pavla Petra Gojdiča v Prešove.
 Aktuálne projekty
 
  

Pozvánka na workshop
 
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

 Inovatívne vzdelávanie – cesta k úspechu vo vedomostnej spoločnosti

SZŠ sv. Bazila Veľkého v Prešove úspešne reagovala na výzvu v Operačnom programe Vzdelávanie a bol jej schválený projekt s cieľom reformovať systém vzdelávania a odbornej prípravy so snahou o premenu tradičnej školy na modernú.
Úspešný projekt počíta s modernizáciou vzdelávacieho procesu, zavádzaním inovatívnych metód do vyučovania, moderných didaktických prostriedkov, prostriedkov IKT a so vzdelávaním pedagogických zamestnancov.
Projekt je realizovaný v SZŠ sv. Bazila Veľkého, Kmeťovo stromoradie 1, Prešov. Výsledkom projektu bude skvalitnenie odbornej prípravy žiakov na prácu zdravotníckeho asistenta, čo prispeje i k celkovému skvalitneniu práce v oblasti zdravotníctva nielen v tomto regióne, ale aj na území SR.
Doba trvania projektu:02/2014 – 11/2015
Bližšie informácie o projekte na stránke www.szssvbazpo.wbl.sk
Ďalšie informácie o projekte nájdete kliknutím na záložku Projekt - Inovatívne vzdlávanie alebo TU  
Renovabis 2013
Leonaro da Vinci - odborné stáže žiakov v Londýne (2012-2013)
Modernizácia vzdelávacieho procesu na SŠ www.modernizaciavzdelavania.sk  
Kurzy a školenia
Od 17.9.2009 sa môžete prihlásiť na Kurz prvej pomoci (Podrobnejšie v záložke Kurz prvej pomoci)  Prvý kurz sa uskutočnil 25.9.2009
Preškolenie zdravotníckych asistentov na základe vyhlášky MZ SR č. 584/2008 Z.z. určené pre absolventov odboru zdravotnícky asistent, ktorí ukončili štúdium podľa platných predpisov platných do 31. 8. 2008
 
  

 

 
TOPlist
Priestorové vybavenie školy
Žádná data nebo nastavení...