Z Á S A D Y   O C H R A N Y   O S O B N Ý C H   Ú D A J O V - informácie podľa čl. 13 Nariadenia 
 
   
Oznamujeme záujemcom o večerné štúdium, že sa môžu prihlásiť na štúdijný odbor Zdravotnícky asistent alebo Sanitár.
 
Zavádzame separovaný zber odpadu - informácie.
Aktuálne informácie o štipendiu nájdete TU

PLÁNOVANÉ AKTIVITY:
 
 

ZREALIZOVANÉ AKTIVITY V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018:
  Odborná prax v nemocnici v Karlových Varoch   ČLANOK   FOTO
20.6.2018 Ďeň ôsmaka v koži zdravotníka. FOTO 
14.6.2018 Žiaci prvého ročníka sa zúčastnili akcie Vedecký brloh vo Vedeckej knižnici v Prešove - prednášky boli pod názvom Chémia v kuchyni a Čarovná chémia
12.6.2018 Žiaci II. BZA sa zúčastnili Olympiády a DOD v dome sociálnych služieb sv. Kozmu a Damiána.
6.6.2018 Ročníkové práce - Inštrukcie a harmonogram   FOTO
6.6 a 7.6 Soľnobanské múzeum Solivar, Prešov - I. ročník
5.6.2018 Exkurzia SteelPark Košice - II. ročník
5.6.2018 Odborná exkurzia - Sádrovňa a Kožné oddelenie, FNsP Prešov - I.AZA
4.6.2018 Odborná exkurzia - Centrálna sterilizácia, FNsP Prešov - I.AZA
4.6.2018 Žiaci II. ročníka sa zúčastnili exkurzie na stanici vrtuľníkovej záchrannej služby Krištof 04 v Košiciach SPRÁVA   FOTO
24.5.2018 Milujem svoje mesto. SPRÁVA a FOTO
21.-25.5 2018
Kurz ochrany života a zdravia - III. ročník -PROGRAM FOTO
18.5.2018 Rozlúčka našich štvrtákov. FOTO
17.5.2018 Divadelné predstavenie Nikola Šuhaj v DJZ Prešov, SPRÁVA
10.5.2018 sv. liturgia FOTO
10.5.2018 Darovanie krvi. FOTO
10.5.2018 Deň sukní a kravát
4.5.2018 Na ZŠ Šmeralovej sa uskutočnila súťaž v Atletike žiačok a žiakov SŠ. Naši žiaci a žiačky získali 2. miesto.
3.5.2018 o. Marián Kuffa mal prednášky pre žiakov našej školy. FOTO
27.4.2018 sa uskutočnili triedne aktívy. Ďakujeme rodičom za účasť.
16.4.2018 Pre žiakov IV. ročníka bola v priestoroch posilňovne školy zorganizovaný odborný seminár s workshopom na tému Kompresívna terapia - bandažovani končatín. FOTO
13.4.2018 Žiaci IV. AZA sa zúčastnili odbornej exkurzie v Hemodialyzačnom stredisku Logman a.s.  a Biochemickom a hematologickom laboratóriu - Synlab
11.4.2018 Školského kola SUDOKU sa zúčastnilo 12 žiakov. Najrýchlejšie sudoku vyriešila Mariana Tarbajová z III.BZA za necelých 12 minút. Vyhrala PowerBank v hodnote 20€. Gratulujeme.   FOTO    Akcia financovaná RS
9.4.2018 Mgr. Štofaňáková z CPPaP mala prednášku pre žiakov III. ročníka na tému Zvládanie konfliktných situácií v škole, doma, narušené medziľudské vzťahy.
6.4.2018 Deň sukní a kravát.
6. 4. 2018 sv. liturgia a program ku dňu počatého dieťaťa. FOTO
27. 3. 2018 Deň adorácie pred Eucharistiou. FOTO
20. 3. 2018 Zamestnanci Karlovarskej krajskej nemocnici z ČR informovali žiakov 3. a 4. ročníka o možnostiach práce v ich organizácii. FOTO
19. 3. 2018 Na našej škole sa dňa 19. marca 2018 v školskej knižnici uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. V kategórii recitácie poézie sa na 1. mieste umiestnila Mariana Tarbajová z 3. BZA, na 2. mieste Lýdia Dragoňová z 2. BZA a 3. miesto obsadila Gabriela Halčišáková z 1. BZA. V kategórii recitácie prózy bolo udelené 3. miesto Kristíne Kuchárovej z 2. AZA. Všetkým menovaným študentkám srdečne blahoželáme! FOTO
19.3.2018 Flórbal žiačok SŠ - obvodné kolo - žiačky získali 3. miesto v skupine.
15. 3. 2018 V rámci projektu IT Akadémia sa žiaci II. ročníka zúčastnia popularizačnej prednášky Veda v meste. FOTO Viac informácii o projekte TU
14. 3. 2018 Korčuľovanie. FOTO

13. a 14. 3. 2018

Odborná exkurzia pre žiakov III. ročníka - Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie, 1. súkromná nemocnica a.s., Košice Šaca  a Odborná exkurzia pre žiakov III. ročníka - Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb a.s. Košice
13. 3. 2018 žiaci 1. a 2. ročníka sa zúčastnili Branného poldňa. FOTO
12. 3. 2018 Pracovná agentúra Atena. FOTO
6. 3. 2018 Na súktomenj škole ELBA Prešov sa uskutočnilo okresné finále basketbalu dievčat. Žiačky našej školy získali 2. miesto. 
5. 3. 2018 Odborná exkurzia pre žiakov IV.BZA  - Koordinačné stredisko IZS, Námestie mieru 3, Prešov
5. - 9. 3. 2018 Lyžiarský výcvik kurz  pre žiakov 1. ročníka
02 2018 Žiaci IV. BZA boli odmenení ako štvrtý úspešný tím zbierky - Úsmev ako dar v Prešovskom kraji a dve dievčatá ako najúspešnejšia dvojica z triedy boli odmenené krásnym spomienkovým darčekom. SPRÁVA
20. 2 2018 Na Veľvyslanectve Ruska na Slovensku sa uskutočnilo slávnostné ocenenie slovenských a ruských žiakov, ktorí sa zúčastnili Kvízu na znalosť spoločných stránok dejín Ruska a Slovenska. Radca-vyslanec Veľvyslanectva .V.Šabanov spolu s Jánom Čarnogurským - spolupredsedom poroty - odovzdali účastníkom diplomy a ceny. FOTO
Naše žiačky: Patrícia Duždová (2.BZA): diplom za 8. miesto + cena (medzi fotkami je aj jej fotka s cenami), Viktória Gubová (3.BZA): diplom za účasť
15. 2. 2018 v čase Veľkonočného pôstu v roku 2018 sme sa zapojili do verejnej zbierky TEHLIČKA, ktorej organizátorom je OZ SAVIO - mládež saleziánov. Zbierka bude prebiehať v budove našej školy. OZNAM  VYUŽITIE FINANCIÍ  KEŇA
8.2.2018 Slávnostná akadémia pri príležitosti sviiatku troch svätiteľov a Imatrikulácia prvákov sa uskutočnila v divadle A. Duchnoviča v Prešove. Foto
7.2.2018 Obvodné kolo v basketnale dievčat sa uskutočnilo v priestoroch školy ELBA Prešov. Dievčatá našej školy obsadili 2. miesto v skupine.
6.2.2018 Na Hotelovej akadémii v Prešove sa uskutočnilo obvodné kolo chlapcov vo volejbale. Naši chlapci obsadili 2. miesto v skupine. 
29.1.2018
Povedzme áno čistej vode Správa
18.1.2018 Na Spojenej škole Duchnovičova v Prešove sa uskutočnilo okresné kolo olympiády v NEJ.Našu školu reprezentovali Šujetová (II.BZA) a Hižnajová (IV.AZA) - obsadila 5. miesto  
17.1.2018 2. miesto v skupine získali žiačky našej školy v obvodnom kole vo volejbale. Turnaj sa konal v hale SHŠ v Prešove. 
17.1.2018 Žiaci IV.BZA sa zúčastnili odbornej exkurzie v Útulku Archa, Greckokatolícka charita Pod Táborom v Prešove
16.1.2018 Žiaci IV. BZA sa zúčastnili na odbornej exkurzii vo FNsP Longman, Dialyzačné centrum.
16.1.2018
Prednáška CPPPaP Obchodovanie s ľuďmi - rizikové skupiny a riziká pri práci.
15.1.2018 Žiaci IV.AZA sa zúčastnili odbornej exkurzie na očnom oddelení a oddelení radiačnej onkológie vo FNsP v Prešove.
8.1.2018
Požehnanie priestorov našej školy duchovným správcom o. Kuzmiakom
22.12.2017
Adventný koncert pre žiakov a zamestnancov školy sa uskutočníl o 10:00 vo františkánskom kostole sv. Jozefa. Akcia financovaná RS
22.12.2017
Každoročne naši žiaci navštívia arcibiskupský úrad s vianočnou koledou a rovnako koledujú aj v priestoroch našej školy FOTO
22.12.2017
V hlasovaní o najoblúbenejsiu vianočnú skladbu našej školy vyhrala skladba Last Christmas (Wham!)
22.12.2017
Vyhlásenie výsledkov o najkrajšiu vianočnú výzdobu: 1. III.BZA  2. I.AZA  3. III.AZA  Ďakujeme všetkým za vytvorenie príjemnej vianočnej atmosféry. FOTO
19.12.2017
V školskom kole vo volejbale žiakov sa umiestnenie: 1. IV.AZA, 2. III.AZA, 3. II.AZA. Víťazné družstvo si zahralo priateľský zápas s učiteľmi školy - FOTO Akcia financovaná RS
15.12.2017
Žiaci prvého ročníka sa na hodinách občianskej náuky zapojili do Maratónu písania listov pod záštitou Amnesty international. Cieľom akcie bolo vyjadriť solidaritu s nespravodlivo trestanými ľudmi a osloviť priamo kompetentných. Listy žiaci adresovali generálnemu prokurátorovi na Slovensku, prezidentovi Čadu a úradníkovi v Pekingu. Veríme, že aj naše slová pomôžu zmeniť svet k lepšiemu. FOTO
12.12.2017
Olympiáda RUJ - školské kolo. V kategórii B1: 1. P. Duždová (II.BZA), 2.  L. Dragoňová (II.BZA), 3. K. Radačovská (II.BZA). V kategórii B2: 1. S. Smrek (IV.BZA), 2. V. Gubová (III.BZA), 3. P. Ferencová (IV.BZA),  Gratulujeme. FOTO Akcia financovaná RS
12.12.2017
Žiaci IV.BAZ sa zapojili do zbierky Úsmev ako dar. SPRÁVA  FOTO
11.12.2017
Spomienkové pásmo pri príležitosti 20. výročia básnika Ferdinanda Vokála, ktorý bol pedagógom našej školy. Akcia sa uskutočnila v priestoroch Knižnice P.O.Hviezdoslava a zúčastnili sa jej učitelia a žiaci školy, ktorí pripravili kultúrny program. SPRÁVA  FOTO
11.12.2017
Súťaž v zdobení medovníkov. Výťažok z predaja pôjde na charitu. Umiestnenie: 1. Miklošová (III.BZA), 2. Barkociová (III.AZA), 3. Strelcová (II.AZA), 4. Šibová (III.BZA), Najlepší chlapčenský výkon: Lukáč (III.AZA), Cena drevenej varešky: Ivanecká, Gaľová FOTO Akcia financovaná RS
8.12.2017
Súťaž o NAJ triedu tohto roku vyhrala II. AZA. Gratulujeme. FOTO Akcia financovaná RS
8.12.2017
Sa uskutočnil Deň otvorených dverí. Ďakujeme, že ste k nám prišli. FOTO
6.12.2017
Našu školu navštívil sv. Mikuláš so svojim sprievodom. FOTO
5.12.2017
Olympiáda ľudských práv - školské kolo. Umiestnenie: 1. Dugasová(IV. BZA), 2. Kmečová (II.AZA), 3. Stariňáková (I.BZA) FOTO Akcia financovaná RS
27.11.2017
Olympiáda SJL - školské kolo. V katogórii A sa umiestnili: 1. Tarbajová III.BZA, 2. Hovancová III.AZA, 3. Šujetová III.AZA. V kategórii B: 1. Reváková II.AZA, 2. Bindasová I.BZA, 3. Strelcová II.AZA.  Foto Akcia financovaná RS
23.11.2017
Organizácia CPPPaP uskutočnila prednášku pre 2. ročník na tému Zvládanie záťažových situácií v škole a doma.
23.11.2017
V priestoroch našej školy sa uskutočnilo Darovanie krvi. Krv darovalo 26 darcov. Ďalsí odber krvi bude v mesiaci marec. Tesíme sa na Vás. Foto
21.11.2017
Na SZŠ sv. Alžbety v Košiciach sa uskutočnila spevácka súťaž Alžbetina ruža. Súťaže sa zúčastnili žiačky Dugasová (IV.BZA), Kmecová (III.BZA), Mizeráková (I.AZA), Papcunová (I.AZA) a Tarbajová (III.BZA) Akcia financovaná RS
21.11.2017
Olympiáda ANJ - školské kolo, Umiestnenie: 1. Gabriela Sedláková II.AZA, 2. Nikola Komečová II.AZA, 3. Lukáš Koscelník III.AZA Foto Akcia financovaná RS
21.11.2017
Olympiáda NEJ - školské kolo, Umiestnenie: 1. Kristína Šujetová II.BZA, 2. Soňa Hižnajová IV.AZA, 3. Karina Harčaríková II.BZA. Foto Akcia financovaná RS
20.11.2017
V spolupraci s CPPPaP sa pre žiakov 1. ročníka uskutočnila prednáška na tému Adaptácia a adjustácia na nové podmienky školy.
20.11.2017
Červené stužky Foto SPRÁVA
13.11.2017
Na našej škole sa uskutočnilo oblastné kolo súťaže PISQWORKY, FOTO VÝSLEDKY
 
 

 
Staršie akcie nájdete v sekcii Školské akcie 2016/2017, prípadne v minulých školských rokoch.

 
TOPlist