OZNAM:
Oznamujeme stravníkom, že stravu na týždeň od 18. 12. 2017 do 22. 12. 2017 je potrebné objednať/vyhlásiť do 15. 12. 2017 do 14:00 hod. Ďalšie dni stravovací systém stravu neobjedná ani nevyhlási z dôvodu uzávierky kalendárneho roka. Za pochopenie ďakujeme.
 
Aktuálne informácie o štipendiu nájdete TU
 
Preškolenie zdravotníckych asistentov - informacie TU 
Záverečné preskúšanie pre zamestnancov FNsP v Prešove,
ktorí absolvovali preškolenie zdravotníckych asistentov bude 07.12.2017 a 14.12.2017. Prosíme, vyplňte záväznú prihlášku - PRIHLÁŠKA

PLÁNOVANÉ AKTIVITY:

11.12.2017 - Zdobenie medovníkov. Výťažok z ich predaja pôjde ako každý rok na charitu.  
  
ZREALIZOVANÉ AKTIVITY V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018:
 
8.12.2017 Súťaž o NAJ triedu tohto roku vyhrala II. AZA. Gratulujeme. FOTO
8.12.2017 Sa uskutočnil Deň otvorených dverí. Ďakujeme, že ste k nám prišli. FOTO
6.12.2017 Našu školu navštívil sv. Mikuláš so svojim sprievodom. FOTO
5.12.2017 Olympiáda ľudských práv - školské kolo. FOTO
27.11.2017 Olympiáda SJL - školské kolo. V katogórii A sa umiestnili: 1. Tarbajová III.BZA, 2. Hovancová III.AZA, 3. Šujetová III.AZA. V kategórii B: 1. Reváková II.AZA, 2. Bindasová I.BZA, 3. Strelcová II.AZA.  Foto
23.11.2017 Organizácia CPPPaP uskutočnila prednášku pre 2. ročník na tému Zvládanie záťažových situácií v škole a doma.
23.11.2017 V priestoroch našej školy sa uskutočnilo Darovanie krvi. Krv darovalo 26 darcov. Ďalsí odber krvi bude v mesiaci marec. Tesíme sa na Vás. Foto
21.11.2017 Na SZŠ sv. Alžbety v Košiciach sa uskutočnila spevácka súťaž Alžbetina ruža. Súťaže sa zúčastnili žiačky Dugasová (IV.BZA), Kmecová (III.BZA), Mizeráková (I.AZA), Papcunová (I.AZA) a Tarbajová (III.BZA)
21.11.2017 Olympiáda ANJ - školské kolo, Umiestnenie: 1. Gabriela Sedláková II.AZA, 2. Nikola Komečová II.AZA, 3. Lukáš Koscelník III.AZA Foto
21.11.2017 Olympiáda NEJ - školské kolo, Umiestnenie: 1. Kristína Šujetová II.BZA, 2. Soňa Hižnajová IV.AZA, 3. Karina Harčaríková II.BZA. Foto
20.11.2017 V spolupraci s CPPPaP sa pre žiakov 1. ročníka uskutočnila prednáška na tému Adaptácia a adjustácia na nové podmienky školy.
20.11.2017 Červené stužky Foto SPRÁVA
13.11.2017
Na našej škole sa uskutočnilo oblastné kolo súťaže PISQWORKY, FOTO VÝSLEDKY
30.10.-4.11. Program EarthKAM druhé kolo fotenia z vesmírnej stanice ISS.
27.10.2017 Koncert INTEGRÁCIA v Poprade. SPRAVA A FOTO
25.10.2017 Žiaci IV.BZA sa zúčastnili exkurzie v Psychiatrickej nemocnici v Michalovciach. 
20.10.- 2.11. Zbierka Sviečka za nenarodoné deti SPRÁVA
18.10.2017 Naša škola sa zapojila do projektu Milion deti sa modlí ruženec. Modlitbou za pokoj a jednotu vo svete sme sa v rovnakom čase zjednotili s deťmi z viac ako 70 krajín 
17. 10. 2017 Footsalový turnaj o pohár sv. Jána Zlatoústeho
16. 10. 2017 Divadelné predstavenie Eugen Onegin. Zúčastnili sa ho všetci žiaci školy. 
29. 9. 2017 Celoslovenská zvierka Dni nezábudiek. SPRÁVA
27. 9. 2017 V rámci programu EarthKAM organizacie NASA v spolupraci s Hvezdárňou a planetariom v Prešove mali žiaci I. a II. ročníka možnosť na hodinach INF nafotiť planetu ZEM z medzinarodnej vesmirnej stanice ISS. FOTO 
20.-21. 9. 2017 Zbierka biela pastelka. SPRÁVA  FOTO
19.-29. 9. 2017 Dni dobrovoľníctva, Hospic Matky Terezy, Bardejovská Nová Ves sa zúčastnili žiaci z III. a IV. ročníka
18. 9. 2017 OH v Dome sv. Kozmu a Damiána. FOTO
13.-14. 9. 2017 duchovné cvičenia II. BZA
11.-12. 9. 2017 duchovné cvičenia II.AZA
7. 9. 2017 Sereď - Múzeum holokaustu - exkurzia žiakov 3. ročníka SPRÁVA   FOTO
4. 9. 2017 slávnostné otvorenie školského roka a sv. liturgia
   
 
Staršie akcia a nájdete v sekcii Školské akcie 2016/2017, prípadne v minulých školských rokoch.
 
TOPlist