Škola
Priestorové vybavenie školy

 

Oznamy

Cena za kurz prvej pomoci 15€!!!

 
 

 

       
 
 
 
 
Novinky na našej webstránke
Stravovanie zabezpečuje: 
Gréckokatolícky seminár bl. Pavla Petra Gojdiča v Prešove.
 Aktuálne projekty
  
 
 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

 Inovatívne vzdelávanie – cesta k úspechu vo vedomostnej spoločnosti

SZŠ sv. Bazila Veľkého v Prešove úspešne reagovala na výzvu v Operačnom programe Vzdelávanie a bol jej schválený projekt s cieľom reformovať systém vzdelávania a odbornej prípravy so snahou o premenu tradičnej školy na modernú.

Úspešný projekt počíta s modernizáciou vzdelávacieho procesu, zavádzaním inovatívnych metód do vyučovania, moderných didaktických prostriedkov, prostriedkov IKT a so vzdelávaním pedagogických zamestnancov.

Projekt je realizovaný v SZŠ sv. Bazila Veľkého, Kmeťovo stromoradie 1, Prešov. Výsledkom projektu bude skvalitnenie odbornej prípravy žiakov na prácu zdravotníckeho asistenta, čo prispeje i k celkovému skvalitneniu práce v oblasti zdravotníctva nielen v tomto regióne, ale aj na území SR.

Doba trvania projektu:02/2014 – 07/2015

Bližšie informácie o projekte na stránke www.szssvbazpo.wbl.sk

Ďalšie informácie o projekte nájdete kliknutím na záložku Projekt - Inovatívne vzdlávanie alebo TU  
Renovabis 2013
Leonaro da Vinci - odborné stáže žiakov v Londýne (2012-2013)
Modernizácia vzdelávacieho procesu na SŠ www.modernizaciavzdelavania.sk,   
Kurzy a školenia
Od 17.9.2009 sa môžete prihlásiť na Kurz prvej pomoci (Podrobnejšie v záložke Kurz prvej pomoci)  Prvý kurz sa uskutočnil 25.9.2009
Preškolenie zdravotníckych asistentov na základe vyhlášky MZ SR č. 584/2008 Z.z. určené pre absolventov odboru zdravotnícky asistent, ktorí ukončili štúdium podľa platných predpisov platných do 31. 8. 2008
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  
TOPlist
Návštěvnost:   |  Tvorba webových stránek na WebSnadno.cz  |   Mapa stránek